Formuláře ke stažení

VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 14 DNŮ
(odstoupení od kupní smlouvy)

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti PROTECHNET s.r.o.(„Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě, které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

Formulář je ke stažení zde.

Adresa pro zaslání zboží je Mobil Pankrác, PROTECHNET s.r.o., Antala Staška 30, 140 00 Praha 4.

Případně můžete zboží vrátit osobně na našich pobočkách, viz Kontakty zde.

 

REKLAMACE ZBOŽÍ

V případě, že zboží, které jste u nás zakoupili, má nějakou vadu, můžete zboží reklamovat. S Vaší fakturou můžete zboží reklamovat v autorizovaných servisech výrobce, případně můžete zboží reklamovat i u nás.

Záruční lhůta pro fyzické osoby je 24 měsíců. Záruka pro firemní zákazníky je 12 měsíců, pokud není dohodnuto jinak.

Jak postupovat?

Je-li to možné, zazálohujte si všechna data. Je možné, že při opravě zařízení bude nutné obnovit zařízení do továrního nastavení.

Odhlašte zařízení ze všech účtů, Google, Apple, apod.

Vyplňte reklamační formulář, je ke stažení zde. Přiložte Vaši fakturu.

Zboží můžete zaslat na adresu Mobil Pankrác, PROTECHNET s.r.o., Antala Staška 30, 140 00 Praha 4.

Případně můžete zboží vrátit osobně na našich pobočkách, viz Kontakty zde.